2008:

 Deze site was lang niet meer bijgewerkt...... Dat was niet echt meer nodig. Voormalig minister Hoogervorst besloot immers onder druk van de Tweede Kamer de vergoeding van weesgeneesmiddelen weer in ere te herstellen. Voor Johan betekent dit concreet dat hij Myozyme (voorlopig) vergoed kan krijgen. Het Rijk vergoedt na lang wikken en wegen nu ook 100%. 

Is hiermee de mecicijnverstrekking veilig gesteld ? Ja en nee. Op verzoek van de minister heeft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)  over de kosten van de gezondheidszorg geadviseerd, en met name over hoeveel een mens mag kosten. In de 'kleine lettertjes' geeft de Raad in overweging bijv. solidair te zijn met mensen die aan een zeldzame ziekte lijden. Dat is geweldig maar is dat uiteindelijk doorslaggevend ? Wat vooral tot pers en politiek is doorgedrongen is de suggestie om voor een gewonnen levensjaar een plafond van zo'n 80.000 euro te gaan hanteren. Dat heet dan wel een 'rekenvoorbeeld' maar in de politiek gaat het snel om krachtige taal in weinig woorden en 'rekenvoorbeelden' komen dan goed van pas. Trouwens, om een idee te geven: als u zo'n 80 dagen in het ziekenhuis gaat liggen kost alleen uw bed, schone lakens en eten al 80.000 euro.

 Als het dan toch moet in een zweem van wetenschappelijke objectiviteit dan zijn er namelijk 'interessante kostenvergelijkingen' te maken. Voorbeeld: laat je een veelpleger weer vrij dan kost dat de samenleving per jaar 200.000 euro. Sluit je hem op dan kost dat 100.000 euro. Sluit je alle 20.000 veelplegers definitief op dan red je leert een rekensom meer dan zo'n 25.000 mensen (van elk 80.000 euro) van een vroege dood ! Dat is groot nieuws ! En een kamerdiscussie waard, toch !? Er zijn ook leuke vergelijkingen mogelijk met defensieuitgaven (gaat ook om 'te winnen levensjaren' maar dan is het effect van de jaarlijkse uitgaven daarbij wel veel indirecter en ver buiten Nederland). Of neem de belastingverlagingen/uitgaven (hoeveel van uw spaartegoed op de bank zou u terugkijkend op uw sterfbed, een stukje extra leven waard zijn geweest, ook al is het dan te laat ? En voor de meer vermogenden onder ons: hoeveel levens is u een luxe zeiljacht waard ? Of is het andersom ?). Waarom is het gewoon dat we jaarlijks zo'n 2 keer meer Europese subsidie aan een (middel)grote veehouder verstrekken om het bedrijf een nieuw jaar te laten voortbestaan dan een levensjaar van een mens te verlengen ?

Kortom, we gaan door met nieuw elan ! Onze oproep tot beschaving blijft nodig.

 

Terug